Doğru Yerdesiniz..

“Sosyal Sorumluluk Bilinci İçerisinde Gençlerimizin
Geleceğe Güvenle Başlamasını Sağlamak İçin Çalışıyoruz…...

Konaklama Koşulları

 • Üniversite veya yüksek okul öğrencisi olup,bunu okuldan alacağı öğrenci belgesi ile kanıtlamak,
 • Evli olmamak,
 • 17-30 yaş arasında bulunmak,
 • Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak,bunu ilgili makamlardan alacağı belgeler ile kanıtlamak,
 • Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar ile kanıtlamak,
 • Öğrenim yılı içerisinde disiplinsiz hareketleri ile huzursuzluk yaratmamış olmak,
 • Yurt içerisinde siyasi ve irticai faaliyetlerde bulunmamak,
 • Yasal olmayan örgütlerle ilişkisi bulunmamak,
 • Yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak sistemi ve yurda alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayısı Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenir,
 • Yurtta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı bulunmamak (Yurt Yönetim Kurulu yurtta kalması sakıncalı öğrencilerin yurda alınmalarını yasaklayabilir veya yurt ile ilişkisini kesebilir,)
 • Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin-affa uğramış olsalar dahi- yurda alınıp alınmayacakları Yurt Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.